رسول خدا (صلي الله عليه و آله) فرمود:

درهاي آسمان در اولين شب ماه رمضان گشوده مي شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد.
 
شرح و قرائت زیارت جامعه کبیره ماه ذی القعده
»زمان برگزاری: 14 تیر 1398 از ساعت 19
» محل برگزاری: خیابان انقلاب، خیابان سعدی، خیابان قائدی(هدایت)، حسینیه صنف آهن فروشان
 
دانلود کتاب ره توشه مناجاتیان حاج علیرضا بکایی